Edmonton speeddating

- Forsknings- og analysechef Pia Kürstein Kjellberg, VIVE Sundhed: Hvad skal der til af data, analyser og fakta for at udvirke en national strategi inde for muskel- og ledområdet.

edmonton speeddating-39

Per Kjær kommer fra en stilling som lektor på Institut for Idræt og Biomekanik på SDU. januar 2018 I dag holdt Region Hovedstaden sin årlige Store praksisdag for almen praksis, dvs.

400 læger, uddannelseslæger, sygeplejersker, laboranter, sekretærer og andet personale ansat i lægeklinikkerne.

På Institut for Idræt og Biomekanik og ved Center for Sundhed i Muskler og Led arbejder mere end 50 forskere med forskellige faglige baggrunde sammen om at løse et af vor tids største folkesundhedsproblemer nemlig smerter og funktionsindskrænkning i muskler og led.

Nu sætter vi turbo på," siger professor og forskningsleder på SDU, Jan Hartvigsen.

Vær opmærksom på, at hvis du har sendt en mail før den 7. Hvis du har skrevet til en anden mail end [email protected], bør du sende din e-mail igen. Efter kurset certificeres deltagerne som udbydere af GLA: D® Ryg.

februar, kan du have sendt den til en forkert e-mail. Det kan være, at du har fået en fejlmeddelelse, da du sendte den. februar 2018 Standardansættelsesaftalerne for henholdsvis turnuskandidater og ansatte kiropraktorer blev sidst justeret 1. Siden sidste lønrevision i januar 2016 af standardaftalen er refusionstaksten fra blevet reguleret 4 gange, senest den 1. Opretholdelse af certificering kræver, at principper for GLA: D® Ryg efterleves, og at behandleren indrapporterer data til GLA: D Ryg-registret.

I forlængelse af oplæggene fulgte en drøftelse af DKF’s muligheder for at spille sig selv på banen i forhold til at få muskel- og ledområdet højere op på den sundhedspolitiske dagsorden. januar 2018 havde Styrelsen for Patientsikkerhed inviteret en række organisationer fra det frivillige Danmark (herunder også Dansk Kiropraktor Forening) til at drøfte udfordringerne med registrering af behandlingssteder, der benytter frivillig arbejdskraft.

De konkrete resultater af seminaret vil blive udmøntet i en konkret plan i løbet af foråret 2018. Der blev blandt andet talt om muligheden for en bagatelgrænse. marts holder selskabets fokusgruppe for evidensbaseret praksis også et arrangement, som vi har skrevet ud om før.

Se hele høringen her: https://dk/video/20171/suu/tv.4276/0h3m55s? Som nyudnævnt professor får Per Kjær blandt andet ansvaret for at udvikle forskningsplaner og styrke undervisere og studerende på UCL i den nyeste forskning.

Comments are closed.